Kinderopvang 't Wilgenroosje 

GASTOUDEROPVANG

 

 

Informatie 

 

Kinderopvang 't Wilgenroosje werkt onder de vleugels van 

Gastouderbureau Stichting Drakepit.            

 website: www.drakepit.nl


Opvangdagen: MAANDAG DINDSDAG WOENSDAG DONDERDAG

Opvangtijden: 7:30 uur - 19:00 uur

Dagopvang voor kinderen van 0-4jaar voor minimaal 6 uur op een dag €7,17 per uur.

Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-13jaar voor minimaal 3 uur per dag voor €7,52 per uur.

Gastouderbureau kosten per maand bedragen €35,00

Deze gastouderopvang komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

De opvang is gesloten op Nationale Feestdagen en vastgestelde vakantieweken die ieder jaar opnieuw worden gecommuniceerd via een nieuwsbrief. 

In Kinderopvang 't Wilgenroosje wordt er gewerkt vanuit de kindgerichte visie van de antroposofie. Op professionele wijze biedt de gastouder in huiselijke omgeving een warme en aandachtige verzorging aan kinderen van 0-13 jaar. Net als in een gezin spelen de kinderen in huis en tuin, maken dagelijks een wandeling, hebben eigen plekjes voor slapen en rust, helpen met huishoudelijke werkjes, vieren feest op bijzondere dagen en luisteren naar verhaaltjes en kinderliedjes.

Gastouder werkt vanuit professionaliteit die recht uit het hart komt

Erlinde Bijl (43 jaar) is de gastouder van Kinderopvang 't Wilgenroosje en moeder van 2 kinderen van 21 en 14 jaar oud. In eigen huis verwelkomt zij de kinderen en hun ouders in haar gezin. Zij heeft haar bevoegdheid en staat geregistreerd in het Landelijke Register Kinderopvang. Zij is gecertificeerd in EHBO voor kinderen. Zij houdt haar eigen profes-sionaliteit op pijl door regelmatig scholing en intervisie bij te wonen. Kinderopvang 't Wilgenroosje is aangesloten bij Stichting Drakepit, een geregistreerd gastouderbureau die de kwaliteit van de kinderopvang bewaakt. Zij verzorgen de koppelingsgesprekken en controleren het naleven van het geformuleerde pedagogische beleid en de veiligheid in huis. Ook bieden zij begeleiding door coaching, intervisie en scholing. Ouders kunnen ook terecht bij hen voor opvoeding-ondersteuning, faciliteren oudergroepen en bieden workshops en themadagen aan.